Mymensingh Service Center

Sherpur

356/2, Khorompur 9 (2nd Floor),
Khorompur, Near Ideal School,
Sherpur Sadar, Sherpur.

 

Incharge : Khondaker Shah Alam
Contact No: 01313-474962
Email : sherpur.milil@gmail.com

Tangail

Bissas Betka,
Taingail Sadar,
Tangail.

 

Incharge : Md. Manzurul Kadir
Contact No: 01313-362915
Email : tangail.milil@gmail.com

Kishoreganj

Akhara Bazar, 2nd floor,
Kishorgong Sadar,
Kishorgonj.

 

Office Incharge : Md. Nasir Uddin
Contact No: 01721-405679
Email : N/A

Jamalpur

Medical Road,
Jamalpur Sadar,
Jamalpur -2011.

 

Incharge : Md. Abdur Rashid Mondal
Contact No: 01313-362938
Email : N/A